Lớp học kế toán doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Hương Việt Sen mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp : 1. Đối tượng

Khóa học kế toán trên Excel

Lớp học kế toán trên Excel thực hành thực tế tại Hương Việt Sen là khóa học thực hành kế toán Excel nâng cao tốt nhất dành cho các bạn muốn học làm kế toán trên Excel. Excel là công cụ được rất nhiều kế toán viên lựa chọn vì tính phổ thông cũng như